De 5 beste AI-zoekmachines

Picture of Bob Hardus

Bob Hardus

Gaat het nu echt gebeuren? Geruchten doen de ronde dat ChatGPT binnenkort met een eigen zoekmachine komt. OpenAi.com vertoont op de homepage alvast een prominente zoekbalk. 

Zoals Google sinds de komst van de chatbot van OpenAI op zoek is naar een eigen alternatief, is het een slecht bewaard geheim dat OpenAI – en grootaandeelhouder Microsoft – een AI-aangedreven zoekmachine wil creëren die de hegemonie van Google eindelijk doorbreekt.

Google SGE
Google op zijn beurt maakt de features van hun Gemini-AI taalmodellen eindelijk beschikbaar voor de Nederlandse Google Workspace apps zoals Gmail en Meet. Hier te lande kunnen we echter nog steeds niet de zogenaamde “Search Generative Experience” – Google SGE – ervaren, waarbij follow-up vragen mogelijk zijn in een chatbotomgeving.

Klassieke versus AI zoekmachines
Zowel het huidige ChatGPT van OpenAI (een chatbot), als Google (van oudsher een klassieke op links gebaseerde zoekmachine die het wordwide web crawlt) hebben ‘het nieuwe zoeken’ niet in hun DNA. Beide bedrijven doen feitelijk niets anders dan hun oude zoekbalk omkatten naar de nieuwe standaard, door de motor van de machine te verwisselen. De carrosserie én de rij-ervaring (UI/UX) blijven bij het oude. Wat zijn de beste zoekmachines van de nieuwe, AI-first generatie? Combineren zij het beste van twee werelden, of zijn het echt een nieuw soort machines?

  1. You.com is een AI-zoekmachine die vragen in natuurlijke taal beantwoordt en links naar websites en video’s citeert die het onderwerp behandelen. Het was één van de eerste zoekmachines die gebouwd werden met een geïntegreerd GPT-model.
  2. Phind noemt zichzelf een generatieve AI-zoekmachine voor developers. Op 28 augustus 2023 kondigde het een nieuwe taalmodel aan, Phind-CodeLlama-34B-v2, dat beter presteert dan GPT-4 op een benchmark genaamd HumanEval die meet hoe goed menselijke taal omgezet kan worden in probleemoplossende code.
  3. Andi presenteert informatie niet alleen met tekst, maar ook met afbeeldingen. Andi gebruikt een mix van technologieën, waaronder commerciële en open-source taalmodellen, knowledge graphs en andere zoekmachines. De zoekmachine heeft de look en feel van een chatbot.
  4. Exa (formerly known as Metaphor) is een AI-zoekmachine die zich richt op het genereren van antwoorden binnen de context van de zoekopdracht. Exa gebruikt een specifiek AI-model om links te voorspellen die overeenkomen met de betekenis van een prompt.
  5. Perplexity is een geavanceerde antwoordengine, opgericht door vooralige Google DeepMind en OpenAI-medewerkers en ondersteund door investeerders uit Silicon Valley. Perplexity maakt gebruik van verschillende AI-modellen, maar GPT-4 van OpenAI ligt aan de basis van de antwoordmachine die niet alleen antwoordt in natuurlijke taal, maar ook de bronnen toont waar de antwoorden uit zijn samengesteld.
 

Natuurlijk hebben ook Google en Bing AI geïntegreerd. Maar de resultaten zijn niet zo indrukwekkend als die van specifieke AI ‘antwoordmachines’. Waarbij met name Perplexity met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Wellicht dat dit in de nabije toekomst verandert met de komt van de zoekmachine van OpenAI en het grootschalige gebruik van Google SGE.

Kostenpost
Het was nog de vraag hoe Google en Bing de ‘dure’ door AI gecreëerde antwoorden zouden kunnen recht rekenen. Eerste berekeningen raamden de kosten voor een gemiddelde zoekvraag tien keer zo hoog wanneer het antwoord gegenereerd wordt met AI. Nu zijn de kosten hiervoor inmiddels met 80% gedaald. Is dat een aanwijzing dat Google SGE eindelijk wereldwijd – en dus ook in Nederland – wordt uitgerold?

Meer nieuws & inzichten