De klauwen van de chatkat & het Google Gemini fiasco

Picture of Bob Hardus

Bob Hardus

Het was een week waarin het Franse AI-bedrijf Mistral AI zowel een samenwerking met, als een investering van Microsoft aankondigde, terwijl het daarnaast ook nog eens een eigen ChatGPT-achtige chatbot lanceerde met de omineuze naam ‘Le Chat’.

De samenwerking spitst zich toe op drie deelgebieden:

Infrastructuur: Microsoft zal Mistral AI ondersteunen met hun Azure AI-supercomputing-infrastructuur, wat betekent dat de Franse taalmodellen draaien op de beste cloudservices van Microsoft.

Marktwerking: Microsoft zal de premiummodellen van Mistral AI beschikbaar maken voor de eigen klanten via Models as a Service (MaaS), waarmee Mistral AI in een catalogus naast de modellen van onder andere OpenAI komt te staan.

AI-onderzoek en -ontwikkeling: Microsoft en Mistral AI zullen een samenwerking verkennen rond het trainen van specifieke modellen voor specifieke doelgroepen, waaronder de Europese publieke sector.

Het nieuws valt tegelijk met de introductie van het nieuwe taalmodel “Large” dat de concurrentie aankan met OpenAI’s GPT-4 en Google’s Gemini. Dat niet alleen, met chatbot “Le Chat” is er meteen een rechtstreekse concurrent voor ChatGPT gelanceerd. Niet alleen de interface, maar ook de output lijkt behoorlijk veel op de grote broer. Een stukje code schrijven gaat prima en moeilijke vragen (wie wordt de nieuwe minister-president van Nederland?) worden ook al vakkundig ontweken of er wordt verwezen naar het feit dat de dataset niet realtime verbonden is met het internet.

Ongefilterd
Wat dat betreft zijn de filters van de chatkat dus meteen goed ingesteld en zijn de klauwen niet zo scherp dat het pijn doet. Dat is wel anders rondom de nieuwe beeldgenerator van Google die heel wat stof deed opwaaien toen zowel afbeeldingen van nazisoldaten als die van de Amerikaanse Founding Fathers gegenereerd werden als mensen van de meest uiteenlopende herkomst.

De rel liep zodanig hoog op dat Google-oprichter Sergey Brin, die tegenwoordig meer vanuit de luwte opereert, zich geroepen voelde te reageren. Volgens Brin zijn de fouten te wijten aan het feit dat ze graag snel de markt op wilden met de beeldgenerator en daarom niet voldoende hebben getest. Al denkt Brin dat je elk model uiteindelijk tot dergelijke uitingen kunt verleiden.

Meer nieuws & inzichten